Tìm kiếm - nhong-trung-thao

Cordyceps militaris là một loài nấm thuộc họ ClavIDIAitaceae và là loài thuộc chi Cordyceps. Loài nấm này thường mọc trên giá thể nhộng tằm và gạo lức