Tìm kiếm - adenosine

Adenosine là một hóa chất tự nhiên được tìm thấy bên trong tất cả các tế bào của con người và cũng là một loại thuốc / chất bổ sung được sử dụng để kiểm soát nhiều bệnh tật và cải thiện mức năng lượng của cơ thể